top of page
Search

Бирачима изложен на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ивањица

На основу члана 14. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласни РС“, број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012 и 88/2018), а поводом расписаних избора за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије, који ће се одржати 17. децембра 2023. године, Општинска управа општине Ивањица, објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи са пребивалиштем на територији општине Ивањица, да је код Општинске управе општине Ивањица изложен на увид бирачима део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ивањица, сваког радног дана и викендом у времену од 7,00 до 20,00 часова, у згради општине Ивањица, Венијамина Маринковића 1, канцеларија број 30.


Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.


Грађани могу од Општинске управе општине Ивањица до закључења бирачког списка – 01. децембра 2023. године, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.


Грађани могу Општинској управи општине Ивањица, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећем изборима гласати према месту боравишта у земљи.

После закључења бирачког списка па 72 часа пре одржавања избора решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство надлежно за послове управе.


Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.


По закључењу бирачког списка, Министарство у циљу излагања бирачког списка грађанима, на званичној интернет страници, омогућава увид у податке о именима и презименима свих бирача по бирачким местима за подручје јединице локалне самоуправе. Увид у податке о бирачима омогућава се претходним уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно броју пасоша заинтересованог лица које врши увид. INFOLIGA

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page